Dotacje UE

HORIZON BUSINESS HUB sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności Horizon Business Hub Sp. z o.o. poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych”

Celem projektu jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które pozwolą w sposób racjonalny, efektywny i uzasadniony kosztowo wdrożyć w przedsiębiorstwie HORIZON BUSINESS HUB sp. z o.o. nowe rozwiązania usprawniające procesy biznesowe.